สินเชื่อเกียรตินาคิน

สินเชื่อเกียรตินาคิน

สินเชื่อเกียรตินาคินที่มีขั้นตอนการสมัครง่าย
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 28% ต่อปี
อายุ
20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อเกียรตินาคินของธนาคารเกียรตินาคินดีไหม?

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงินใน พ.ศ. 2514 มีการร่วมกิจการระหว่างธนาคารและบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี 2567/2024 เป็นเวลารวม 52 ปีแล้ว โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้บริการที่ดีกับลูกค้า ปัจจุบันธนาคารมีบริการสินเชื่อเกียรตินาคินให้บริการกู้เงินธนาคารครอบคลุมทุกความต้องการเป็นสินเชื่ออนุมัติง่ายแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักด้วยกันได้แก่ สินเชื่อรถยนต์เกียรตินาคิน เป็นสินเชื่อสำหรับรถยนต์ให้บริการลูกค้าแบ่งออกไปอีกเป็นสินเชื่อเกียรตินาคินเพื่อรถใหม่ รถมือสองและรถแลกเงิน สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรติ

นาคิน สินเชื่อที่คอยสนันสนุนความต้องการของลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ และสินเชื่อบ้านเกียรตินาคิ เพื่อสานฝันให้กับลูกค้าที่อยากมีบ้านให้เป็นจริง จากความตั้งใจที่จะให้สินเชื่อเกียรตินาคินเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าด้วยบริการที่เหนือความคาดหมายสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดไป

อยากได้เงินก้อนแต่ไม่มีหลักทรัพย์สินเชื่อเกียรตินาคินช่วยคุณได้

สินเชื่อธนาคารเกียรตินาคินในปี 2567 มีบริการสินเชื่อส่วนบุคคล KKP PERSONAL LOAN เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับคนที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สามารถมาขอสินเชื่อเกียรตินาคิน แล้วแบ่ง

ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อนำเงินก้อนออกมาไปใช้จ่ายแบบทั่วไปได้ โดยสินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคินให้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท เกียรตินาคินภัทรสินเชื่อคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแล้วแต่ระยะเวลาผ่อนและวงเงินที่อนุมัติ ดอกเบี้ยเกียรตินาคินอยู่ระหว่าง 11.99% – 24.99% ต่อปี ผู้ขอสินเชื่อเกียรตินาคิน ต้องมีคุณสมบัติคือ มีสัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปผ่านการทดลองงานและมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน สินเชื่อเกียรตินาคินให้บริการทั้งบุคคลที่เป็นพนักงานประจำหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้

สินเชื่อเกียรตินาคินใช้เอกสารอะไรบ้าง?อนุมัติยากใหม?

สิ่งที่จะต้องเตรียมเพื่อขอสินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคินก็จะมี สำหรับแสดงตัวตนได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้สำหรับสินเชื่อเกียรตินาคิน สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน สลิปเงินเดือนตัวจริงและหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน รวมไปถึงสำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน จากคำถามที่ว่าสินเชื่อเกียรตินาคินอนุมัติยากไหม? ตอบได้เลยว่าไม่ยากถ้าคุณมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตรงกับที่ธนาคารกำหนดไว้ และอีกคำถามหนึ่งที่นิยมถามกันเป็นประจำก็คือกี่วันอนุมัติ ธนาคารได้กำหนดไว้เลยว่าสินเชื่อเกียรตินาคินจะอนุมัติภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน เช็คผลอนุมัติเกียรตินาคินได้ที่โทร. KKP CONTACT CENTER 02-165-5555 หรือตัวแทนขายที่นำเสนอขายสินเชื่อ หากคุณสนใจสมัครสินเชื่อเกียรตินาคินส่วนบุคคลได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา ทั่วประเทศหรือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร https://bank.kkpfg.com

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อกรุงไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนใช้เอกสารน้อย
เงินเดือน
30,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 22% ต่อปี
อายุ
20 ปีขึ้นไป
สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนอนุมัติไว
เงินเดือน
7,500 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุ
20-70 ปี
Scroll to Top