สินเชื่อธนาคารออมสิน 2567

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2567

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2566 สมัครง่ายได้เงินไว
เงินเดือน
9,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
20-60 ปี

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2567 มีอะไรน่าสนใจบ้าง

ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาธนาคารออมสิน นอกจากจะเป็นสถาบันเพื่อการออมของประชาชนชาวไทยแล้วยังทำหน้าที่ในการพัฒนาสังคมในทุกด้านและช่วยผลักดันมาตรการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกด้วย โดยให้เงินกู้ออมสินในโครงการของรัฐมากมาย เช่น ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ในปี 2563 และออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ในปี 2564 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2567  เรามาดูว่าสินเชื่อออมสินล่าสุดสำหรับลูกค้าบุคคลในปี 2024 นี้มีอะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่ สินเชื่อเคหะสำหรับสินเชื่อธนาคารออมสิน 2567ที่มีโปรโมชั่นพิเศษ เป็นสินเชื่อสำหรับคนที่ต้องซื้อ ปลูกสร้างหรือต่อเติมบ้าน สินเชื่อธนาคารออมสิน 2567 สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับคนที่ต้องการเงินไปเพื่ออุปโภคบริโภคหรือนำไปชำระหนี้

สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานเอกชนและข้าราชการบำนาญ และสุดท้ายสินเชื่อธนาคารออมสิน 2567 สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เป็นสินเชื่อออมสิน 2567เปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพา

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2567 โปรโมชั่นล่าสุด

ในปี 2567 นี้ ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด คือ สินเชื่อเคหะ My Home My Love สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ยื่นกู้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 เมษายน2024 เป็นสินเชื่อธนาคารออมสิน 2567 สำหรับซื้อ ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมบ้านโดยมีทั้งวงเงินสินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาทและวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปคิดดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินปีแรกเพียงแค่ 2.64% ต่อปี ผ่อนต่ำ 6 เดือนแรก ล้านละ 3,555 บาทต่อเดือน ไม่ต้องเสียค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อ สินเชื่อธนาคารออมสิน 2567 กำหนดคุณสมบัติผู้กู้ว่า ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้สมัครสินเชื่อออมสินกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีอาชีพและรายได้แน่นอน หากกู้สินเชื่อธนาคารออมสิน 2567 ร่วมกับบุคคลอื่นมีเงื่อนไขว่าต้องมีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส, บุตร, บิดา, มารดาหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2567 ต้องใช้เอกสารอะไรและสมัครได้ทางไหน

สำหรับสินเชื่อเคหะ My Home My Love สินเชื่อออมสินล่าสุดนี้ ต้องใช้เอกสารประกอบการขอสินเชื่อออมสินของพนักงานประจำ ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจสินเชื่อธนาคารออมสิน 2567ให้เตรียม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนกรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือนและสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด ถ้าผู้สมัครสินเชื่อออมสินประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ขอสินเชื่อธนาคารออมสิน 2567ต้องเพิ่มสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการด้วย หลักประกันสินเชื่อออมสิน 2567ต้องเป็นที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคารหรือที่ดินพร้อมอาคารตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนมีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก สามารถสมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน 2567 ได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร.1115

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อกรุงไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนใช้เอกสารน้อย
เงินเดือน
30,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 22% ต่อปี
อายุ
20 ปีขึ้นไป
สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนอนุมัติไว
เงินเดือน
7,500 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุ
20-70 ปี
Scroll to Top