ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน วิธีการทำหนังสือรับรองเงินเดือน 2566/2023

มาทำความรู้จักกับใบหนังสือรับรองเงินเดือนคืออะไร? อีกสิ่งที่พนักงานบริษัทควรรู้! 

ใบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือนถือว่าเป็นเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งที่หากใครที่มีแผนหรือกำลังต้องการอยากจะขอสินเชื่อ กู้เงิน หรือแม้กระทั่งทำบัตรเครดิตต่างกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ  ก็ถือว่ามันมีความจำเป็นอยู่ไม่น้อยเลยที่จะต้องใช้เอกสารใบหนังสือรับรองเงินเดือนนี้ประกอบควบคู่กับการสมัครใช้บริการด้านการเงินประเภทดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ว่าแบบใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้รับรองว่ารายได้ที่ได้รับนั้นมีจำนวนเท่าใด และบริษัทหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ออกเอกสารให้ เพื่อยืนยันว่ารายได้ที่ได้รับมีความชัดเจน มั่นคง และเชื่อถือได้ ดังนั้นจึงอาจกว่าได้ว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนก็คือเอกสารบ่งบอกถึงระยะเวลาในการทำงานตลอดจนรายได้ในแต่ละเดือนที่ได้รับเป็นอย่างไรนั่นเอง

ออกใบหนังสือรับรองเงินเดือนด้วยตัวเองทำได้ไหม? 

มีฟรีแลนซ์อยู่จำนวนไม่น้อยที่เกิดข้อสงสัยว่าแล้วใบหนังสือรับรองเงินเดือนจะสามารถออกหรือทำให้กับตัวเองได้ไหม? และจะมีวิธีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้าง? ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นจะต้องเป็นเอกสารที่ออกให้ในนามของบริษัทหรือหน่วยงานที่เราได้ทำให้งานให้หรือร่วมงานด้วยออกให้เเพียงเท่านั้น ซึ่งพนักงานธรรมดาหรือฟรีแลนซ์จึงไม่สามารถออกใบหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับตนเองได้ แม้ว่าจะหาข้อมูลตัวอย่างใบรับรองเงินเดือนออนไลน์มาทำตามแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงฟรีแลนซ์จำนวนมากจึงมักพับกับปัญหาในเรื่องของการออกเอกสารสำคัญอย่างหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ในการสมัครบริการด้านการเงินของสถาบันทางต่างๆ เพราะเนื่องจากว่ารูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกให้นั้น โดยส่วนมากแล้วจะต้องมีเนื้อหาข้อมูลภายในที่บ่งบอกว่าใครเป็นผู้ออกให้ แผนกใดเป็นผู้ดูแลในเรื่องดังกล่าวนี้ และเราทำงานอยู่ภายใต้บริษัทใดนั่นเอง 

ใบหนังสือรับรองเงินเดือนที่ดีควรเป็นอย่างไร 

สำหรับแบบหนังสือรับรองเงินเดือที่ดีที่ใช้ในการรับรองเงินเดือนของผู้ที่ต้องการนำเอกสารนี้ไปใช้นั้น จะต้องมีรายละเอียดสำคัญด้วยกันทั้งหมด 4 จุดได้แก่ 

  1. ชื่อและที่อยู่ของบริษัท: ในการรับรองเงินเดือนให้กับพนักงาน การใช้ชื่อและที่อยู่ของบริษัทในใบหนังสือรับรองเงินเดือนจะช่วยทำให้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกมานั้นมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
  2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน: ระยะวลาในการดำเนินงานเป็นการบ่งบอกว่าผู้ที่ต้องการจะใช้ใบหนังสือรับรองเงินเดือนนี้ได้ทำงานมาในระยะเวลานานขนาดไหน และมีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนในจำนวนเท่าใด ซึ่งระยะเวลาจะเป็นการบ่งบอกถือความมั่นคงในการทำงานและน่าเชื่อถือในแง่ของการพิจารณาคุณสมบัติในแง่ของธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน
  3. ลายเซ็นของผู้มีอำนาจ, ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ หรือแผนกที่ดูแลเกี่ยวกับพนักงงาน: แน่นอนว่าผู้ที่จะสามารถเซ็นเอกสารนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งและหน้าที่โดยตรง ได้แก่ ผู้จัดการแผนก, เจ้าของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  4. โลโก้และตราประทับของบริษัท: เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้แบบหนังสือรับรองเงินเดือนที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ เป็นสากล และบ่งบอกว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนดังกล่าวได้ออกให้ในนามของบริษัท และไม่ได้จัดทำขึ้นแบบปลอมแปลง

ประโยชน์และความสำคัญของใบหนังสือรับรองเงินเดือน

เป็นที่ทราบกันดีว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีความสำคัญและมีประโยชน์เป็นอย่างมากในแง่ของการนำเอกสารไปยื่นสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเงิน จึงมักมีผู้ที่แอบอ้างและไปค้นหาแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์เพื่อใช้รับรองเงินเดือนของตัวเอง โดยคาดหวังว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้ประกอบการสมัครผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินได้ อย่างไรก็ตามประโยชน์และความสำคัญขอใบหนังสือรับรองเงินเดือนมักมุ่งเน้นไปที่การใช้งานในวัตถุประสงค์ทางด้านการเงินเป็นหลักแทนที่การใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

Scroll to Top